ຂ່າວສານ

ຂະບວນການປູກຝັງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຊີວະນານາພັນ ບ້ານໜອງປີງ


ໂດຍ ນິດຕະຍາ ວົງສິດ

ບ້ານ ໜອງປີງ ວັນທີ 6 ຫາ 7 ທີມງານປູກຝັງຈິດສຳນຶກຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຊີວະນານາພັນທີ່ ບ້ານໜອງປີ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກພະແນກຂໍ້ມູນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ; ຫ້ອງການໂຄສະນາ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະກອບເປັນທີມງາມກິດຈະກຳທີ່ປະກອບດ້ວຍທັງໝົດ 7 ທ່າສນ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານໜອງປີງ ເພື່ອປະຕິບັດກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການປູກຝັງຈິດສຳນຶກ. ກິດຈະກຳໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ ກໍຄື ພາກບ່າຍຂອງວັນທຳອິດ ແລະ ພາກເຊົ້າຂອງວັນທີສອງ. ຈຳນວນຊາວບ້ານທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໃນພາກບ່າຍແມ່ນ 98 ຄົນ ເປັນ ຍິງ 42 ຄົນ. ເຊິ່ງຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຊົມການນຳສະເໜີພາບ ແລະ ວີດີໂອ ກ່ຽວກັບຊີວະນານາພັນ ພ້ອມທັງມີການອະທິບາຍ ແລະ ທວນຄືນດ້ວຍກິດຈະກຳການຖາມ-ຕອບ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງເນື້ອຫາທີ່ຖືກນຳສະເໜີ.

ສ່ວນກິດຈະກຳໃນພາກທີ່ສອງແມ່ນເນັ້ນສະເພາະໃສ່ເດັກນ້ອຍ ໂດຍເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອສ້າງໃຫ້ກຸ່ມເຍົາວະຊົນຮຸ່ນນ້ອຍໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າຊີວະນານາພັນນັ້ນແມ່ນຫຍັງ, ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງການມັນ, ຊີິວິດຂອງຄົນເຮົາມີການອີງໃສ່ຊີວະນານາພັນແນວໃດ ແລະ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄວນທີ່ຈະອະນຸລັກມັນ. ດ້ວຍການນຳສະເໜີທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ເກມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ເພງຕ່າງໆໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍບໍ່ພຽງແຕ່ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ສະໜຸກສະໜານອີກດ້ວຍ.ຍ້ອນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາຂຶ້ນຢູ່ກັບເຍົາວະຊົນຮຸ່ນນີ້ ມັນຈຶ່ງເປັນຄວາມຫວັງຫຼາຍຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນທຸກໆບ້ານອ້ອມຮອບເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່. ກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍຕ້ອງຂອບໃຈມາຍັງທາງໂຄງການຫີນໜາມໜໍ່ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.

ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org